Ytringsfrihet

Europa trues av fanatikere – ikke av islam, sier EU

Opprørspolitiet i Brussel stoppet brutalt en fredelig demonstrasjon 11/9. Demonstrasjonens budskap – på en ikke tilfeldig valgt dato – var en protest mot islamisering av Europa. Selv EU-kommisjonens medlemmer var sjokkert over politiets brutale fremferd. Samme dag sendte derimot Europarådets generalsekretær ut en pressemelding der han hevder at demonstrasjonen var en skamfull fremvisning av fanatisme og intoleranse – hvorpå han tar ”millioner av europeiske muslimer ” under sine vinger.

Send protest-mail til den belgiske ambassade:
Jens Anfindsen har sendt følgende protest-mail til den belgiske ambassade i Oslo:Jeg ønsker med dette å uttrykke min forferdelse og avsky overfor de metoder den belgiske stat har anvendt for å stoppe en demokratisk og fredelig demonstrasjon mot Europas islamisering, i Brussel 11. september 2007. Belgiske politimyndigheters sjikanerende behandlingen av sentrale, folkevalgte politikere fra Vlaams belang, fremstår som en skamplett på både EUs og Belgias demokratiske system. Jeg viser til dekningen av saken hos Human Rights Service.
Han oppfordrer deg til å gjøre det samme. E-post adressen er til ambassaden er:

Av Rita Karlsen, HRS 13. september 2007

HRS har tidligere omtalt at den internasjonale gruppen ”Stopp islamiseringen av Europa” sitt forsøk på å avholde en fredelig demonstrasjon foran EU-parlamentets hovedkvarter i Brussel. Brussels sosialistiske borgermester forbød demonstrasjonen, med henvisning til demonstrantenes sikkerhet. Belgisk opprørspoliti slo da også meget hardt ned på de fremmøtte demonstrantene.

Europarådets Terry Davis

Ifølge dagens Brussels Journal sendte Europarådets generalsekretær Terry Davis samme dag ut en pressemelding, der han påpeker at det er riktig at europeiske verdier er under press. Men trusselen kommer ikke fra islam, den kommer fra fanatikere og radikale, både islamister og islamofober, som utnytter frykt og fordommer for å nå sine egne politiske mål:

– European values are under threat, say the organisers of a protest march under the banner “Against the Islamisation of Europe” which was due to place today in Brussels in spite of the ban by the city Mayor. The fact is that Europe and its values are indeed under threat, but the danger is not coming from Islam. Our common European values are undermined by bigots and radicals, both islamists and islamophobes, who exploit fears and prejudice for their own political objectives.

Videre hevder generalsekretær Davis at de ”selverklærte forsvarere” av europeiske verdier mener at Borgermesteren har krenket deres rettigheter relatert til den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK), noe han langt fra er enig i. Han mener heller at retten til å avholde demonstrasjoner og ytringsfriheten ikke må bli betraktet som ”en lisens til å fornærme”:

– The self-proclaimed defenders of European values say that the Mayor has violated their rights under the European Convention on Human Rights. The freedom of assembly and the freedom of expression are indeed essential preconditions for democracy, but they should not be regarded as a licence to offend.

Men Davis forbeholder seg retten til å ikke si noe om demonstrasjonen burde vært avholdt eller ikke, samtidig som han hevder at han noterer seg at demonstrantene leser EMK selektivt, og han legger til ”for å si det mildt”. Deretter påpeker han at det er viktig å huske at både demonstrasjons- og ytringsfriheten kan være med på å begrense andres rettigheter og frihet, hvorpå han eksemplifiserer med millioner av europeere med islamsk tro – som, ifølge Davis, var målgruppen for ”dagens skamfulle fremvisning av fanatisme og intoleranse”:

– I will not enter into the discussion about whether the march should have been allowed or not, but I note that the protesters’ reading of the Convention is selective to say the least. It is very important to remember that the freedom of assembly and expression can be restricted to protect the rights and freedoms of others, including the freedom of thought, conscience and religion. This applies to everyone in Europe including the millions of Europeans of Islamic faith, who were the main target of today’s shameful display of bigotry and intolerance.

At dette er en kunngjøring fra det man skulle tro var en Europas sterkeste forsvarere for menneskerettigheter, er nesten ufattelig. Vi kan bare slutte oss til journalistens sleivete, men høyst berettigede, avslutning:

– Oh yes, before I forget: The Council of Europe is an organization of 47 European countries which has as its aim to safeguard human rights in Europe.