Innvandring

EU vil ha tyve millioner nye innvandrere

EUs justisminister, Franko Frattini, fremmer forslag om at EU utsteder 20 millioner ”Blue Cards” til arbeidsinnvandrere fra Afrika og Asia.

Av Jens Tomas Anfindsen, HRS 17. september 2007

Frankco Frattini

Det er på tide å endre EUs ”avsondringsstrategi” overfor innvandring, hevder EUs justis- og innenminister, Franko Frattini. Han vil nå fremme et lovforslag om at EU utsteder ”Blue Cards” som vil gi oppholds- og arbeidstillatelse til 20 millioner personer fra Afrika og Asia frem mot år 2020. Arbeidstillatelsene skal kunne omformes til permanente oppholdstillatelser etter 5 år, og gi rett til familiegjenforening. Ifølge Financial Times vil dette tiltaket kunne føre til en fordobling av EUs innvandrerbefokning frem mot 2030. Dette til tross for at Frattini også fremmer forslag om tiltak for å begrense den illegale immigrasjonen til EU.Ifølge EU-kommisjonens justiskomité trenger EU å ta opp konkurransen om innvandrere med de anglosaksiske landene, USA, Canada og Australia. Per i dag tar EU imot 85 % av alle lavkvalifiserte immigranter til Vesten, og kun 5 % av de høyutdannede. USA derimot, tiltrekker seg 55 % av de høyutdannede og mottar bare 5 % av de lavkvalifiserte. Innvandring er blitt et for negativt ladet begrep, hevder Frattini, som foreslår at vi heller bør gå over til å bruke uttrykket ”EU-mobilitet”. ”Vi må betrakte innvandring som en berikelse og en ufravikelig nødvendighet ved den moderne verden, ikke en trussel”, forklarer han. EU ønsker altså spesifikt høykvalifiserte innvandrere, men det er uklart hvordan Frattinis lovforslag vil være egnet til å fremme dette. Forslaget legger opp til at søknader om Blue Cards skal kunne innvilges når søkeren kan vise til et jobbtilbud som sikrer en årlig inntekt på mellom 40 og 60 000 Euro. For Tyskland del, for eksempel, vil dette innebære en radikal liberalisering i forhold til dagens lovgivning, som definerer den nedre inntektsgrense for arbeidsinnvandrere til 85 000 Euro. En så lav inntektsgrense som det justiskomitéen nå legger opp til, vil neppe være noen garanti for at det er høykvalifiserte innvandrere man faktisk mottar, hevder kritikere i Tyskland.Frattinis forslag har da også støtt på massiv motstand i den tyske Bundestag (parlamentet). Talsmann for kristendemokratene (CDU), Reinhard Grindel, hevdet, torsdag i forrige uke, at forslaget entydig strider mot gjeldende EU-lov, som fastslår at EU ikke er ansvarlig for reguleringen av de enkelte medlemslands arbeidsmarkeder. Spørsmål om ”tilgang til det nasjonale arbeidsmarkedet må forbli den nasjonale regjeringen oppgave”, hevdet han. Ifølge CDU er Blue Card-forslag uakseptabelt også moralsk, fordi det vil medføre at Europa tapper fattige land for kvalifiserte arbeidere. Også Tysklands arbeidsminister Franz Müntefering (SPD), avviser kontant Frattinis forslag.Slik HRS ser det, er Frattinis utspill en indikasjon på at EU befinner seg i en helt desperat situasjon. Med 1,37 barn som fødselsgjennomsnitt per kvinne i EU-området, står EU overfor en demografisk katastrofe av store og raskt akselererende dimensjoner. EU har derfor et helt reelt og stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Nærmere bestemt, så har EU et skrikende behov for arbeidere som gjør sin plikt og betaler sin skatt, og dermed bidrar til å finansiere eldrevelferd for EUs aldrende befolkning. Det EU ikke trenger mer av, er enda større grupper av utilpassede innvandrere som belaster de respektive lands sosialsystemer mer enn de bidrar. EU har allerede betydelige sosiale og økonomiske problemer med innvandrerbefolkningen fra Afrika og Asia, særlig fra muslimske land. Det fremstår derfor som et risikoprosjekt fra EU sin side å gå inn for øket innvandring fra nettopp disse landene.