Kjønnslemlestelse

Egyptisk helsepersonell tiltales for kjønnslemlestelse

Fire leger og en jordmor i Egypt kommer til å bli tiltalt for kjønnslemlestelse, ifølge en egyptisk tjenestemann.