Terrorisme og ekstremisme

Bin Laden er en helt i Pakistan

Al-Qaida-sjef Osama bin-Laden er mer populær blant Pakistans befolkning enn president Pervez Musharraf. Dette kommer frem i en meningsmåling som ble offentliggjort i forrige uke.

Av Jens Tomas Anfindsen, HRS 17. september 200746% av noe over tusen personer som ble spurt i undersøkelsen, tilkjennegav et positivt syn på bin Laden, mot 38 % for president Musharraf. Tre fjerdedeler sier de motsetter seg USAs anti-terroroperasjoner mot islamistiske grupperinger i Pakistan. I de nordvestlige grenseområdene til Afghanistan oppga 70 % støtte til bin Laden. Undersøkelsen kan kaste lys over hvorfor det har vist seg vanskelig å pågripe bin Laden, som man antar gjemmer seg i Pakistan. Dette ifølge Borneo Bulletin.

Dette er etter HRS’ vurdering urovekkende nyheter. Dels er det jo slik at Norge har en ikke-ubetydelig innvandring fra Pakistan, og det er kanskje ikke veldig dristig å anta at også noen av våre innvandrere kan ha Al Qaida-sympatier, slik vi vet at mange pakistanske muslimer i Storbritannia har. Videre er det slik at de ovennevnte tallene styrker frykten for en islamistisk, politisk omveltning i Pakistan. Pakistan er et land med solide tradisjoner for statskupp, Musharraf kom selv til makten ved militærkupp i 1999, og det finnes sterke krefter som arbeider for å velte det sittende regimet.

Dersom Pakistan skulle få en islamsk revolusjon, vil verden få en islamistisk atomvåpenmakt. Man skal være bra optimistisk på vegne av reform-islam for å tro at dette vil være uproblematisk. I første omgang vil et islamistisk Pakistan trolig bety at NATO-operasjonene i Afghanistan mer eller mindre umuliggjøres. Dersom NATO så trekker seg ut av Afghanistan, er det åpnet for domino-effekter: Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan og Kasakhstan ligger lagelig til for islamsk maktovertagelse. Iran og Pakistan kunne inngå allianse. Et islamistisk Pakistan ville i det hele tatt bringe oss et stort skritt nærmere det scenarioet som tidligere NUPI-forsker Henrik Thune flere ganger har fremholdt muligheten av: Et islamistisk belte fra Marokko til Afghanistan. Islam ville konsolidere seg som en verdenspolitisk stormakt. Hvis så skulle skje, hva vil Europa ha å stille opp med da? – Boikott av israelske appelsiner?