Forskjellsbehandling og diskriminering

Veiledningshefte i god språkbruk

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mener språkbruk er viktig for integrering og inkludering. Han kommer nå med en veiledning i gode ord.