Økonomi

Politiet bruker useriøse tolker – koster dyrt

Økende behov for tolketjenester skaper også et marked for useriøse tolker. Dette kan koste dyr, både for den som blir tolket for, og for samfunnet som sådann.