Arbeid og utdanning

Ikke tospråklige, men halvspråklige

Logoped Unni Jacobsen hevder at mange elever med innvandrerbakgrunn slett ikke er det som mange kaller tospråklige. Realiteten er heller at de er halvspråklige – de kan verken det ene eller andre språket godt nok.

Logoped Jacobsen påpeker elevene som verken behersker det en eller andre språket godt nok, faktisk kan karakteriseres som dobbelt halvspråklige, skriver Dag og Tid.no.