Integrering og integreringspolitikk

Hanssens ”inkluderende” språk

Ap og Hanssen tapte kampen internt i regjeringen hva gjaldt innstramninger i utlendingsloven knyttet til familiegjenforening. Skal de nå prøve å skjule integreringsutfordringen med ny språkbruk?