Forskjellsbehandling og diskriminering

Demonstrasjon mot rasisme

Lørdag ble det arrangerte demonstrasjon mot rasisme i Oslo. Her mante SVs Kristin Halvorsen at vi må bevisstgjøres på forskjellesbehandling.