Terrorisme og ekstremisme

Strengere kontroll med velutdannede arbeidsinnvandrere

Terrormistenkte leger medfører til strengere kontroll med velutdannede innvandrere i Storbritannia.