Kjønnslemlestelse

Sjekk jenters underliv, sier innvandrerlege

"Myndighetene må innse at sterkere virkemidler er nødvendig. Det må innføres en obligatorisk helsekontroll hvor man foretar en inspeksjon av jentenes underliv".

Phuong Ngoc Nguyen, spesialist i allmennmedisin og fastlege på Grønland i Oslo, samt hovedtillitsvalgt for legene i Gamle Oslo, mener at alle jenter i risikogruppen for kjønnslemlestelse må underlivssjekkes. Selv hevder han at han kan si dette uten å bli stemplet som rasist, fordi han selv er innvandrer. ”Jeg er innvandrer og kan si dette uten å bli kalt rasist: Vi må innføre underlivssjekk for de jentene som er i risikogruppen for omskjæring. Vi kan ikke sitte stille og se på at de utsettes for bevisst kriminelle handlinger,” sier Nguyen.

Som fastlege har han omkring 2.000 pasienter, hvor rundt 1.500 har innvandrerbakgrunn. Han forteller til Aftenposten.no at både pasienter og kolleger har oppfordret ham til å si ifra offentlig om behovet for underlivsundersøkelser. ”Myndighetene må innse at sterkere virkemidler er nødvendig. Det må innføres en obligatorisk helsekontroll hvor man foretar en inspeksjon av jentenes underliv. Det er ikke nødvendig med en gynekologisk undersøkelse, det holder med en besiktigelse,” sier Nguyen. Han mener norske myndigheters tiltak mot omskjæring har vært puslete og lite effektive. Alle jenter med bakgrunn fra de områdene i Afrika som praktiserer omskjæring, må inn til kontroll, ifølge legen. Han ser for seg flere kontroller i løpet av barnets oppvekst. ”Den eneste måten å redde disse barna på, er at man får avdekket omskjæring og straffet foreldre. Slik vil andre skremmes fra å omskjære barna sine,” sier han, og poengterer at det er nødvendig å behandle omskjæring like alvorlig som annen barnemishandling og incest. Derimot mener han det ikke er nødvendig å undersøke alle jenterbarns underliv, på grunn av det han kaller et ”importfenomen”.

Én av Nguyens pasienter, en somaliskfødt kvinne på 36 år, er enig i at underlivssjekker er nødvendige. ”Jeg synes det er greit med slike undersøkelser, men det er forskjellige meninger i det somaliske miljøet om dette. Uansett synes 90 prosent av miljøet at omskjæring er en dårlig tradisjon. Mine barn skal i alle fall ikke omskjæres,” sier hun.