Skilsmisse

Muslimske kvinner vil skilles

Antallet av skilsmisser blant muslimer stiger i Danmark. Det er særlig kvinner fra arrangerte eller dårlig fungerende ekteskap, som tar ut skilsmisse. Forskere, integreringskonsulenter og imamer opplever at stadig flere kvinner tar et oppgjør med normer og tradisjonelle kjønnsroller. Men islam kan skape problemer for disse kvinnene.