Kjønnslemlestelse

Jenters underliv skal inn som del av helsetilbudet

Oslo kommune innfører frivillig underlivssjekk av jenter for å avsløre kjønnslemlestelse.

Barnevernet skal varsles om dem som avstår, melder NTB. Helsebyråd Sylvi Listhaug (Frp) ville egentlig innføre obligatorisk underlivssjekk av alle jenter fra land der det forekommer kjønnslemlestelse, men dette hindres av loven knyttet til bruk av tvang i helsevesenet. Derfor benytter hun seg heller av muligheten til å ta i bruk barnevernsloven. «Vi vil tilby frivillige helsesjekker av jenter fra risikoland. I tilfeller der jenter ikke møter, vil vi vurdere å sende bekymringsmelding til barnevernet,» sier Listhaug til NTB.

Enkelte praktiske avklaringer gjenstår, men Listhaug satser på at ordningen kan bli innført allerede til høsten. «Jeg greier ikke sitte stille å se på dette lenger og vil ha slutt på alt snikksnakket fra regjeringen. Det er handling som må til,» sier hun. Både SV, Senterpartiet, KrF-kvinnene, og også langt på vei barne- og likestillingsminster Karita Bekkemellem (Ap), har uttrykt støtte til Listhaugs ønske om obligatoriske underlivssjekker, men helseminister Sylvia Brustad (Ap) er forledet til å tro at det er et «nytt overgrep mot jentene».

Flere departement sendt brev om kjønnslemlestelseEt felles brev gikk i går fra Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet til ansatte i helsetjenestene, barnevernet, barnehager, skoler og andre aktuelle etater. Brevet omhandler plikten til å avverge og melde fra ved kunnskap eller mistanke om kjønnslemlestelse.

I brevet presiseres det at kjønnslemlestelse av jenter er mishandling og uttrykk for alvorlig omsorgssvikt. Det heter videre at helsetjenesten står i en særstilling når det gjelder å oppdage kjønnslemlestelse, og at «Opplysningsplikten til barnevernet innebærer at helsepersonell som er bekymret for at en kjønnslemlestet jente ikke blir undergitt nødvendig medisinsk undersøkelse eller behandling, må melde fra om sin bekymring til barnevernet.» Hva gjelder barnevernet understrekes det at «Barnevernet kan alltid gi opplysninger til politiet når dette er nødvendig for å fremme barnevernets oppgaver med hensyn til jenta. Dersom barnevernet, for å hjelpe jenta, finner at det er nødvendig å gi opplysninger til politiet om at en jente er blitt kjønnslemlestet, skal barnevernet anmelde forholdet.» Brevet kan leses her.