Arbeid og utdanning

Dekkongen Sharif forbannet på rasismeanklager på norske arbeidsgivere

Kontaktutvalget mellom myndigheter og innvandrere hevder at innvandrere vil være de første som mister jobben hvis arbeidsledighet øker, og at de heller ikke får de jobbene de er kvalifisert for. Tøv, sier dekkongen Sharif, som kan støtte seg på svensk forskning.