Religiøse og politiske symboler

Vil halshugge kvinner uten hijab

En islamistisk palestinsk gruppe som kaller seg ”Sannhetens sverd” truer med å halshugge kvinnelige nyhetsopplesere som ikke bruker riktig klesdrakt i henhold til deres tolkning av koranen.

Gruppen har tidligere tatt på seg ansvaret for flere bombeattentater mot internettkafeer og musikkforretninger. De betraktes som ett tilskudd til palestinske ekstremister med sympati og bånd til al-Qaida. Det er imidlertid første gang trusselen rettes mot bestemt personer. Gruppen sendte fredag ut en e-post til flere nyhetsmedier: ”Vi skal kutte struper, og fra åre til åre, hvis det er nødvendig for å beskytte denne nasjonens ånd og moral”, het det i meldingen. Kvinnelige nyhetsopplesere ble anklaget for å være «uten moral eller skam». Det er ca 15 kvinnelige opplesere i det regjeringskontrollerte TV Palestina. De fleste av dem bruker hijab, men flere bruker vestlige klær og sminke. Før trusselen ble sendt ut, hadde noen av kvinnene fortalt at de hadde fått personlige trusler på mobiltelefon. En av de hijab-frie nyhetsoppleserne torde ikke jobbe på lørdagen. «Det skaper en farlig presedens i samfunnet vårt. Det vil ramme alle arbeidende kvinner,» sa den kvinnelige nyhetsoppleseren, melder NTB ifølge Aftenposten.no.