Integrering og integreringspolitikk

Vil ha tvungen språkopplæringen

Ikke-vestlige må tvinges til å lære norsk, hevder dr.philos ved Universitetet i Stavanger.