Forskjellsbehandling og diskriminering

Treningssenter avviser afrikanere

Galaxy treningssenter på Veitvet i Oslo ønsker ikke at afrikanere skal få trene hos dem. Det hevder Isaac Mansaray fra Sierra Leone som ønsker å bli medlem, men som får avslag fordi det skal være fullt. Derimot får hans norske venner lov å starte der - på dagen.

For to måneder siden gikk Isaac Mansaray til Galaxy treningssenter, han ville melde seg inn og fikk et skjema. Deretter fikk han beskjed om å komme tilbake etter to uker. Etter to uker het det at det var fullt. Samtidig begynte Mansaray å undre seg over hva som skjedde, for flere av hans afrikanske venner fortalte at de heller ikke hadde fått medlemskap, mens etnisk norske kunne begynne å trene på dagen. Mansarays sendte sin norske kjæreste til treningssenteret, og det viste seg at hun kunne begynne å trene med det samme.

Da Østlandssendingen i NRK fikk høre om saken, sendte de først opp en afrikaner som prøvde å bli medlem. Han fikk beskjed om at det var fullt. En halvtime senere forsøkte en etnisk nordmann seg, med betydelig bedre resultat. Han kunne bli medlem umiddelbart.

Daglig leder Roy Hansen ved Galaxy treningssenter på Veitvet avviser at dette har med etnisk bakgrunn å gjøre. ”Vi har mange nasjoner her inne, og vi har hatt det i alle år siden vi åpnet. Men vi velger å rekruttere medlemmer fra den eksisterende medlemsmassen i større grad enn å slippe inn folk som er ukjente. Men vi gjør også det, men da på subjektivt grunnlag,” sier Hansen, i en heller dårlig forklaring til NRK.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener treningssenteret bryter loven når de nekter personer adgang på grunnlag av utseendet. ”Diskrimineringsloven er helt klar. Det er ikke tillatt å forskjellsbehandle personer på grunn av hudfarge, etnisitet, språk eller liknende. Det er bare helt unntaksvis at man kan si at det er saklig å forskjellsbehandle personer på de grunnlagene,” sier seniorrådgiver Elisabeth Lier Haugseth. Hun avviser at eieren har rett til å bestemme selv hvem han vil ha som medlem. ”Nei, det har han ikke. Jeg går ut i fra at dette er et kommersielt treningssenter som henvender seg til allmennheten, og da er det slik at i utgangspunktet skal jo hvem som helst kunne melde seg inn der,” sier Haugseth.

Men det spørs om Likestillings- og diskrimineringsombudet har helt rett her. For ikke så lenge siden ble det bestemt at husselgere på fritt grunnlag kan selge til hvem de vil, uavhengig av for eksempel høyeste bud, og da også når boligen er lagt ut på det åpne markedet og henvender seg således til allmennheten. Men i så fall må dette bety at det er hull i lovverket som må tettes, og dette bør Likestillings- og diskrimineringsombudet ta alvorlig.

Vi andre får boikotte Galaxy treningssenter på Veitvet.