Religiøse og politiske symboler

Tapte mot burkakledd kvinne

En domstol i Nederland har underkjent Diemen kommune sin beslutning om å holde tilbake velferdsytelser til en muslimsk kvinne som bærer burka.

Kvinnen finner ingen jobb, da hun nekter å bære annet enn heldekkende burka, inkludert tildekning av øynene, melder Jyllands-Posten.dk. Kvinnens trygder har vært holdt tilbake av kommunen i ett år, men disse må nå betales tilbake. Kommunen må også betale kvinnes saksomkostninger. I tillegg kritiserte dommeren kommunen for å ikke ha tatt muslimske tradisjoner i betraktning da den fattet beslutningen om å holde kvinnes trygder tilbake.

Tre arbeidsgivere har nektet å ansette kvinnen på grunn av den heldekkende burkaen. Kvinnen har dessuten nektet å jobbe som telefonselger, fordi det innebar lotterisalg, og spill er forbudt i islam.