Kjønnslemlestelse

Somaliere i Norge støtter kjønnslemlestelse

På gårdagens NRK Dagsrevyen kom det frem at mange nyankomne somaliere i Norge, forsvarer kjønnslemlestelse. Begrunnelsen for deres støtte er stadig oftere av religiøs karakter.

Flere av dem som ble intervjuet av NRK, blant annet en ung kvinne som nylig har fått opphold og en ung mann tok til orde for at såkalt ”sunna-omskjæring” er bra for kvinner. ”Sunna” betyr «muslimsk tradisjon», som igjen innebærer det som profeten Muhammed skal ha anbefalt, ifølge hadith-litteratur. Ved sunna-omskjæring fjernes forhuden på klitoris, men vanligvis fjernes hele eller deler av klitoris også.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) mener at de positive holdningene til kjønnslemlestelse kan innebære at den i Norge ulovlige tradisjonen fortsetter etter bosetting her til lands. Hun tror at informasjonen om helseskader og norsk lovgiving til denne gruppen har vært for dårlig. ”Informasjonen om hva kjønnslemlestelse er, har ikke nådd ut på en god nok måte. Det betyr at vi må forsterke innsatsen og informere om hva norsk lovverk sier om denne typen overgrep,” sa Bekkemellem.

Det bor om lag 18 000 somaliere i Norge, og det er den raskeste voksende flyktninggruppen.