Kjønnslemlestelse

Skoler og helsestasjoner må trappe opp

Oslopolitiet støtter obligatoriske underlivsundersøkelser mot omskjæring.

Politioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslopolitiet er ikke imponert over helsesøster Jorunn Opsahl, leder ved Stovner helsestasjon i Oslo, som i går uttalte at det ikke er til barns beste å varsle om slike overgrep. Hennes begrunnelse er at det er vanskelig for et barn å se foreldrene bli straffet.
En slik holdning er for HRS uforståelig både i et barnerettighetsperspektiv og i en rettsstat som Norge. I så fall må det jo innebære at samme helsestasjon tier hvis de oppdager at et barn blir seksuelt misbrukt eller utsatt for andre overgrep? Og hvordan skal man argumentere for at det er til barnets beste å bli lemlestet?
Vi støtter Abrahamsens klare tale i dag: Skoler og helsestasjoner må melde fra hvis de avdekker at noen er blitt lemlestet. Han ber nå helsesøstere om å bli mer offensive. ”At dette kan pågå er uforståelig. Man må følge nøye med på barna, og hvis de forandrer seg etter for eksempel en skoleferie, bør man rapportere. Så får andre vurdere tiltak,” sier Abrahamsen til NRK.no. Abrahamsen ønsker seg også en kampanje mot kjønnslemlestelse. For ved Stovner helsestasjon har de ikke engstet seg for at et barn kan bli kjønnslemlestet en eneste gang på tre år. I bydel Østensjø og bydel Grorud har barnevernet til sammen mottatt kun tre bekymringsmeldinger på to år.

Men helsesøstere mener tydeligvis ikke at de er kvalifiserte nok til å ta seg av oppgaven. Til NRK.no spør de rett og slett: Hva skal vi se etter? De krever klarere retningslinjer for å avverge kjønnslemlestelse.

Les også Hans Rustads kommentar på Document.no: Hvor blir det av jentene? og BTs leder: Rasisme på somalisk