Arbeid og utdanning

Satser på drivkraften til innvandrerkvinnene

Danmark har større tro på innvandrerkvinners gründerevner enn mennenes. Nå skal forholdene bedre tilrettelegges.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen sier har større tro på pågangsmot og drivkraft til innvandrerkvinner enn deres menn. Derfor vil han satse på å legge forholdene enda bedre til rette for at kvinnen kan starte egen virksomhet. Allerede i dag er det flere innvandrerkvinner enn menn som har startet egen næringsvirksomhet, melder Jyllands-Posten.dk. Et viktig moment for Fogh Rasmussen er det samme som HRS lenge har understreket viktigheten av: Kommer kvinnene ut i arbeid, får det integreringseffekt for hele familien. Mens når kun mannen er i arbeid, er det hovedsakelig han som integreres.