Islam

Ressursterke innvandrere mer religiøse

Forestillingen om at det særlig er de dårlig integrerte innvandrerne som er mest religiøse, er en myte, hevder forskere.