Innvandring

Religiøs forfølgelse og opphold

Krever at religiøs forfølgelse likestilles med politisk forfølgelse.

Eva Frydenberg, som er prosjektleder for Flyktningenettverket i Norges Kristne Råd, mener at religiøs forfølgelse må bli likestilt med forfølgelse av politiske årsaker. Til avisen Vårt Land sier fungerende leder i Mellomkirkelig råd, Erlend Rogne, at Utlendingsnemnda tidligere har praktisert at tro er en privatsak, og at man derfor ikke har behov for beskyttelse så lenge man tier om sin religiøse tilhørighet. Dette mener de er problematisk i forhold til tros- og ytringsfrihetsprinsippet.