Kjønnslemlestelse

Regjeringens tafatte strakstiltak mot kjønnslemlestelse

Regjeringen har tatt sene nattetimer til hjelp for å finne strakstiltak mot kjønnslemlestelse. Kvaliteten på tiltakene er da også deretter.

På en pressekonferanse i dag la barne- og likestillingsminister Bekkemellem (Ap), justisminister Storberget (Ap) og helseminister Brustad (Ap) frem sine strakstiltak mot kjønnslemlestelse. Det kan synes som om regjeringen har tatt sene nattetimer til hjelp for å få til noen strakstiltak, og kvaliteten av tiltakene er etter vår vurdering således deretter. Det er fortsatt informasjon og samtale som er det sentrale, i tillegg til at det er gruppene selv som i all hovedsak skal utføre arbeidet. Videre har regjeringen sterkest fokus på somalierne. Tiltakene er som følgende:

– oppsøkende virksomhet i hjemmene i regi av somaliske grupper- informasjonsstand på Gardermoen med somaliske ressurspersoner- utdeling av informasjonsmateriell ved somaliske og andre aktuelle arrangementer- tiltak om informasjon på somalisk til radio- og tv-redaksjoner, nettaviser og nettsteder- informasjonskampanje på kollektivtransport (tog, trikk, taxi)- opprette nasjonale rådgivningsgruppe for regjeringen- åpne sommerstengte helsestasjoner i bydeler i Oslo, rådgivning- døgnbemannet telefon med informasjon og rettledning i regi av SEIF- brev om avvergelses- og meldeplikt til tilsatte i helsevesenet, barnevernet, barnehager, skoler og andre aktuelle etater (vår merknad: hvilken meldeplikt? I dag er det nedfelt en avvergelsesplikt i loven mot kjønnslemlestelse, men det er ingen meldeplikt hvis det avdekkes at noen er lemlestet)- samtale med og oppfølging av gravide som selv er kjønnslemlestet- informasjonskampanjer i regi av politiet mot nye asylsøkere (vår merknad: men ikke familiegjenforente?)- vurdere å avstå utstedning av pass ved mistanke om alvorlig lovbrudd- etablere forebyggende samarbeid mellom politi og kommuner

Tiltakene vitner igjen om ansvarsfraskrivelse, og det til tross for blant annet NRK sine rystende reportasjer som vitner om at hundrevis av jenter i Norge er blitt lemlestet, og at sannsynligheten er stor for at langt flere står for tur ettersom risikogruppene vokser raskt. Hadde barneminister Bekkemellem i dag gått ut med et klart budskap om at jenters underliv skal inkluderes i de ordinære helseundersøkelsene, ville dette hatt en formidabel preventiv effekt. Én setning, og regjeringen hadde tatt ansvar.

Tiltakene som er lagt på bordet, er ”mer av det samme”: Man tror tydelig fortsatt at en flere tusen år gammel tradisjon kan dialogiseres og informeres bort. Denne troen, kombinert med den høye innvandringen fra ikke minst Somalia, er nettopp ikke mer enn en tro basert på mangel på forståelse for feltet.

At Bekkemellem, slik vi tolker henne, stoppes i å føre en forsvarlig politikk, er opprørende, også tatt i betraktning at det etter all sannsynlighet er et flertall på Stortinget for helseundersøkelser. Majoriteten i Ap ønsker slike undersøkelser, FrP vil ha slike undersøkelser, KrF-kvinnene vil det samme nå, og det er også en rekke representanter i andre parti som vil ha undersøkelsene på plass, sist i dag SVs Inga Marte Thorkildsen. Media bør vise sin besøkelsestid, og finne ut hvem og hva som stopper fornuften.

Dagen i dag kan også komme til å koste den norske staten dyrt. Alle de små jentene som blir lemlestet den kommende tiden, samt de som allerede er utsatt for lemlesting, blir en dag store nok til å forstå hvilket grufullt og straffbart overgrep de er utsatt for, et overgrep den norske staten etter internasjonale konvensjoner plikter å stoppe. HRS vil med glede bistå ofrene ved søksmål mot norske myndigheter som ikke evnet å beskytte dem mot det barbariet, et barbari som myndighetene i naivismens navn har latt etablere seg på norsk jord.