Innvandring

Regjeringen satser rødgrønt i Oslo – fokus på innvandring og integrering

Hovedstadsmeldingen som ledd i kommunevalgkampen. Økt statlig satsning på innvandring og integrering i Oslo - for en rødgrønn seier.