Ufrivillige ekteskap

Regjeringen må forby arrangerte ekteskap

Å godta arrangerte ekteskap en ren diskriminering, sier eksperter i Sverige, som forlanger at den svenske regjeringen sikrer at svensk lov alltid står på utsatte ungdommers side.

«Høylytte rop om rasisme får ikke hindre oss fra å ta utsatte ungdommers parti i æreskonflikter. Regjeringen må raskt ta beslutningen om at svensk lov alltid står på utsatte ungdommers side. Arrangerte ekteskap er i dag tillatt, om det finnes slike sedvaner i landene som de unge kommer fra. Dette er ren diskriminering av unge kvinner (og menn) og det må umiddelbart opphøre.»

Dette skiver Stockholms socialborgarråd ved Ulf Kristersson (m) og kriminalinspektør Kickis Åhré Älgamo. Fra august vil Kristersson og Älgamo være prosjektledere for Stockholm by sitt arbeid mot æresrelatert vold og overgrep. Det er en oppgave de går til med alvor og respekt, men som de sier: ” Men vi kan ikke gjøre alt selv. Vårt lokale arbeid må støttes opp av en mye tydeligere vilje fra regjeringen. Ansvarsfordelingen mellom oss og regjeringen burde være enkel: i Stockholm tar vi ansvar for alle de lokale, konkrete og individuelle innsatser som landets mest omfattende og erfarne sosialtjenester disponerer. Vi savner ikke ressurser og kapasitet for den oppgaven. Men regjeringen må samtidig bidra med å endre den nasjonale lovgivningen, slik at det lokale arbeidet blir mulig og meningsfylt.”

Det er spesielt innen tre områder de krever at regjeringen raskt setter ned foten og bestemmer seg for at svensk lov skal stå på de utsatte barnas og ungdommens side – selv i verdiladede æreskonflikter. Dette er: forby arrangerte ekteskaper, ikke bland foreldrene inn i utredninger knyttet til æresrelatert vold og overgrep, forby at elever skal fritas fra undervisning som gymnastikk, seksualundervisning el.l.

Dette er sterk og klar melding fra noen av Sveriges mest anerkjente eksperter på feltet. HRS støtter kravene som Kristersson og Älgamo fremsetter. Ikke minst knyttet til at arrangerte ekteskap aldri burde vært tillatt som innvandringsgrunnlag og påfølgende statsborgerskap. Risikoen for at de unge er levende visum er altfor høy, og det er unge innvandrere fra land der slike ekteskap er vanlig praksis, som betaler den høyeste prisen. Men også landene de innvandrer til, vil etter hvert måtte betale en høy pris – ved parallellsamfunn med egen indre justis. I sum et samfunn der borgerne ikke har de samme rettigheter og plikter.

Les hele innlegget til Kristersson og Älgamo: «Regeringen måste stoppa arrangerade äktenskap»