Kjønnslemlestelse

Prisen for uskyld

Man må nærmest stålsette seg for å lese Bistandsaktuelts reportasje fra Somalia om kjønnslemlestelse av vergeløse jentebarn. Selv om man klarer å stålsette seg, går barnas smerter likevel gjennom rygg og marg.

Det er ingen nyhet at 98 prosent av kvinner i Somalia er lemlestet og at praksisen fortsetter i vidt monn. ”Nyheten” vi, og mange med oss, har ventet lenge på er at det internasjonale samfunnet tar det rituelle overgrepet så alvorlig som det vitterlig er. For 25 år siden, ble 98 prosent av jentene lemlestet. Det samme gjelder i dag. Det samme gjelder for stort sett alle aktuelle land; praksisen fortsetter med samme styrke, og den endog sprer seg, som til kurdiske områder. Det internasjonale samfunnet har spilt fullstendig fallitt, antakelig fordi ofrene er barn, jentebarn.