Arbeid og utdanning

Polakker bidrar til lavere rente

Polakkens arbeidskraft bidrar til mindre press i økonomien og lavere lønnsvekst, sier SSB.