Kjønnslemlestelse

Oslo kommune fått nok – vil ikke vente på regjeringen

Helsebyrådet i Oslo har ikke tid til å vente. Vil innføre obligatorisk underlivssjekk nå.