Flerkoneri og proforma ekteskap

Nytelsesekteskap for å hindre sex utenfor ekteskap

En mann som ønsker seg sex, og som ikke er gift, eller vil ha flere kvinner, kan enkelt ekte hennes gjennom såkalte islamske nytelsesekteskap. Et slikt ekteskap kan vare fra én time til 99 år.

For å unngå at unge har sex utenfor ekteskapet foreslår Irans innenriksminister at de inngår midlertidige ekteskap, melder NRK.no. Ordningen med midlertidige ekteskap eller såkalte nytelsesekteskap, kalt sigheh eller mut’a, er en ”ekteskapskontrakt” mellom mann og kvinne som kan være gyldig fra en time til 99 år. En mann kan inngå så mange nytelsesekteskap han vil, mens kvinnen bare kan inngå ett ad gangen.
Irans innenriksminister Mostafa Pour-Mohammadi sier at: «Vi kan forvente oss brudd på loven om å ikke ha sex før ekteskapet, med de følgene det medfører, hvis vi ikke bøyer oss for de unges sex-lyst.” Han hevder videre at islam har løsninger på alle menneskelige problem. I dag straffes sex utenfor ekteskapet med steining eller piskeslag, og Pour-Mohammadi, som selv er prest, mener derfor at innføring av midlertidige ekteskap vil løse problemet. ”Vi bør ikke være redd for å anbefale midlertidige ekteskap. Vi er jo et land som er styrt av Gud”, sier han.

I januar i år meldte Aftenposten.no at denne type ekteskap er gjeninnført i Irak. Motstandere av mut’a, de fleste av dem sunnimuslimer, sier det handler mindre om religiøs frihet og mer om økonomisk utnyttelse. «Det er fordekt prostitusjon,» sa Um Akram, en kvinnesaksaktivist i Bagdad. Mange intellektuelle mener slike tradisjoner bidrar til å hindre at Irak blir et moderne demokratisk samfunn.

Redaktør av LexicOrient, Tore Kjeilen, har tidligere fortalt HRS at mut’a er en eksport fra presteveldet i Iran til de frigitte shiaene i Irak. «Mut’a er en godt etablert skikk i Iran, og det er få mullaher på reise som ikke opplever at en nytelseskone er inkludert i hotellrommet,» sa Kjeilen. Han påpekte videre at den mannen som gjennomfører mut’a fire ganger, er garantert plass i paradis. Ifølge Kjeilen har sunni-islam nesten samme praksis, kalt «misyar», som er etablert som lov i Egypt og Saudi-Arabia.