Innvandring

Ny utlendingslov – gammel politikk

Regjeringen la i dag frem utkastet til ny utlendingslov. Den ordrike proposisjonen er i hovedsak videreføring av gammel politikk. Dermed må barn og unge med innvandrerbakgrunn fortsatt betale prisen for en uansvarlig politikk.

Ingen aldergrense og ingen tilknytningskrav til Norge for familieetablering med ektefelle for å stoppe tvangsekteskap, ingen helseundersøkelser for å få stoppet kjønnslemlestelse, og ingen tiltak for å stoppe dumpingen av barn i utlandet. Dette oppsummerer de tre viktigste punktene som regjeringen har utelatt i den nye utlendingsloven. Med andre ord skal barn og unge med innvandrerbakgrunn fortsatt betale prisen for en uansvarlig politikk.

Regjeringen, ved arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), la i dag frem forslag til ny utledningslov, Ot.prp. nr.75 (2006-2007). Den ord- og omfangsrike proposisjonen, med sine 480 sider, synes i hovedsak å være videreføring av gammel politikk. Hanssen sier de med loven har satset spesielt på å styrke barns rettigheter, hvilket først og fremst innebærer styrket rett for familiegjenforening med barn. Dette betyr at har du barn med en herboende, er det stort sett fritt leie inn. Det regjeringen da ikke har tatt høyde for, er at unge kvinner i Norge tas til utlandet for å bli gravid, slik at det kan lette inngangen til Norge for en tvangspåført ektemann. En av disse kvinnene møtte HRS selv i Pakistan under vårt studiebesøk i 2004. Hun hadde blitt giftet bort til sin fetter året før, men ingen i Norge, bortsett fra familien og hennes bestevenninne, visste at hun var blitt gift. Hun motsatte seg å få sin ektemann til Norge. Hun ville aller helst studere videre. Etter videregående, med gode resultater, hadde søkte hun seg til Høgskolen i Oslo, hvor hun også kom inn. Men familien satte foten ned. Hun måtte begynne å arbeide for å tjene penger, for på denne måten å oppfylle kravet til innekt for å få ektemannen til Norge. Uten utdannelse var det imidlertid få jobber å velge mellom. Hun begynte å jobbe i en barnehage, men der tjente hun ikke nok i forhold til underholdskravet (da lønnstrinn 1). Familien fant ut at det var en ”god idé” å få henne gravid. Da regnet de med at det ville bli enklere å få godkjent en søknad om familiegjenforening. Dessuten mente de at fetteren/ektemannen, barnets far, også ble gitt en ”ekstra mulighet”, da ved å kunne søke om familiegjenforening med barnet.

Med den nye utlendingsloven forsterkes nettopp dette misbruket, fordi det åpner ytterligere for at barn kan bli benyttet i et kynisk spill om oppholdstillatelse i Norge. Spør også alle de kvinner i Norge som har barn med en innvandrer de har skilt seg fra, hvor de sliter med at eksmannen eller ekssamboeren rått bruker samværsrett med barnet kun for å få opphold. Flere av disse kvinnene lever med voldsalarm og på skjult adresse. Når så regjeringen i tillegg hever underholdskravet fra lønnstrinn 1 til lønnstrinn 8, uten at dette følges av andre tiltak, betyr det at unge mennesker i Norge som må hente ektefelle i utlandet, heller ikke får anledning til å ta høyere utdanning. De må jobbe, og slik sett finansiere sitt eget uønskede ekteskap.