Innvandring

Ny innvandringslov stanset i USA

USA har forsøkt å utarbeide et kompromissforslag til en ny utlendingslov, men lovforslaget fikk trolig dødsstøtet i en avstemning i Senatet i går.

Den nye loven er utarbeidet av demokrater og liberale republikanere med støtte fra president Bush. I Senatet stemte 44 for, herav 37 demokrater og sju republikanere, mens 50 stemte mot, herav 38 av de mest konservative republikanerne, elleve demokrater og Senatets ene sosialist. Dermed ble lovforslaget lagt til side.

Kompromissforslaget er utarbeidet av en uvanlig allianse bestående av blant andre Edward Kennedy, en av de mest liberale senatorene, og den konservative republikanske senatoren, John McCain. Men kompromissforslaget møter altså motbør fra begge sider. Særlig skal de mest konservative være negative til forslaget, som de mener innebærer et amnesti for de om lag 12 millioner innvandrere som man antar er ulovlig i USA, og dermed en premiering av ulovligheter. På den andre siden er de mest liberale demokratene skeptiske til lovforslaget fordi kompromisset innebærer bygging av et 700 kilometer langt gjerde langs grensa til Mexico for å holde ulovlige innvandrere ute. Fagbevegelsen er skeptisk fordi den mener loven åpner for et system med annenklasses borgere.

Forslaget skal også inneholde en plan som åpner for at de ulovlige innvandrerne får mulighet for å søke om lovlig opphold og etter hvert amerikansk statsborgerskap, dersom de betaler en bot og reiser hjem for å søke derfra. I tillegg er det et opplegg for framtidig innvandring og et system for midlertidige arbeidstillatelser, samtidig som lovforslaget innebærer strengere grensekontroll og et nytt system for å hindre at arbeidsgivere ansetter ulovlige innvandrere.

Under debatten skal den liberale senatoren Edward Kennedy ha poengtert at det å ikke gjøre noe, ikke er et alternativ: ”Vi kan alle finne ting her vi er uenig i. Men ikke å gjøre noe er ikke et alternativ. Dette er et tema som ikke kommer til å forsvinne,” sa Kennedy. Les saken hos Dagbladet.no