Islam

Norges dialoglinje med islamister møter sterk kritikk

Etter karikaturstriden om Muhammed har et økende antall personer knyttet til islamistiske grupper besøkt Norge. Ved flere tilfeller har også norske delegasjoner møtt dem i Midtøsten eller Afrika, Dette er flere internasjonale eksperter kritiske til.