Integrering og integreringspolitikk

Nesten alle besto statsborgerskapstesten

Innvandrere i Danmark som vil bli statsborger av landet må ta en statsborgerskapstest. Det beviste så og si alle at de ikke hadde noen problemer med.

Danmark har innført en statsborgerskapstest, eller ”infødsretsprøve” som det heter på dansk, der kravet er at man må bestå for å kunne få dansk statsborgerskap. Denne testen har vært stemplet som så vanskelig at selv innfødte dansker ville ha store problemer med den. Men nå har den første gruppen innvandrere på 771 personer avlagt testen, og hele 751 personer (97,4 prosent) besto.