Islam

Moskeangrep i Irak, vil ha hjelp fra USA

Moske angrepet i Irak, og det fryktes nå at det vil bryte ut krig mellom ulike muslimske grupperinger, der tusenvis av menenskeliv kan gå tapt. Statsministeren ber USA om hjelp.