Integrering og integreringspolitikk

Mediene må skape et mulitkulturelt samfunn, hevder FNs rasismeovervåkere

FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt henstiller mediene til aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han utrykker også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. Og land som har innført en restrektiv innvandringspolitikk, de er rasistiske, sier FN-representanten.

På gårdagens internasjonal konferanse om medier og globalisering innledet FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn, melder Norge IDAG.no. Diene uttrykte videre bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

FNs spesialutsending påpekte at journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Dette innebærer at mediene ikke bare skal rapportere hva som skjer, men bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. Videre hevdet han at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han pekte deretter på at det han mener er en farlig utvikling: at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre.

Ifølge Norge IDAG uttrykte også Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Det etniske, religiøse og kulturelle mangfoldet må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, hevdet hun.

Denne multikulturelle forskjønnelsen står i en særdeles skarp kontrast til en av Europas fremste talspersoner mot det multikulturelle samfunnet på grunn av konsekvensene denne modellen får for kvinners rettigheter. Hun heter Fadéla Amara, leder organisasjonen Verken horer eller underkastet, og har selv opplevd å leve på innsiden av Frankrikes monomulturelle gettoer der volden herjer jenter og kvinners liv. ”Vårt budskap (…) er det blandede samfunnet. Vi vet av erfaring fra de europeiske landene at det multikulturelle konseptet ikke fungerer. Multikultur fører til segregerte samfunn og kommer til å lede til apartheid som i Sør-Afrika. Men det franske samfunnets med sine grunnprinsipp om égalité (likeverd) og laicité (sekularitet) gir mulighet for integrering i ordets rette betydning,” sier Amara til Dagens Nyheter.se. I flere bøker har Amara skrevet om hvordan hun engasjerte seg som ung i SOS-rasisme og sosialistiske grupper. Men hun oppdaget raskt at den form for likeberettigelse som krevdes av innvandrergrupper, ikke tilsvarte likeverd i praksis; isteden førte kravet om likeberettigelse til praktisering av massiv kvinneundertrykking. Kvinners rettigheter var da også fraværende på agendaen til innvandrerorganisasjoner. Og hva mener Amara om de venstreintellektuelle? De har ikke forstått kulturrelativismens inhumane konsekvenser, mener Amara. Hun analyserer årsaken til undertrykkelsen av unge kvinner i religiøst dominerte samfunn slik: ”Man tilslører, dreper, brenner og steiner i Guds navn.”

Vi anbefaler på det varmeste FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, et lengre studieopphold hos organisasjonen «Verken horer eller underkastet» og Fadéla Amara.