Islam

Knefall for vannvidd

Adlingen av Salman Rushdie har ført til trusler fra høyt hold i Pakistan om selvmordsaksjoner, samtidig som det demonstreres i gatene og flagg brennes i protest over "krenkelsen". Hvordan reagerer så den demokratiske britiske regjeringen overfor diktaturstaten Pakistan?