Arbeid og utdanning

Jobbmesse i Skien ga ikke jobbtilbud

Arbeidsvillige og dyktige innvandrere møtte opp på jobbmesse i Skien i håp om jobbtilbud. Bedriftene møtte derimot ikke.