Islam

Iran ønsker atomvåpen for å ta imot al-Mahdi

Irans ønske om atomvåpen handler ikke om en rasjonell politikers tankegang knyttet til maktbalanse, sier al-Kubaisi. Det handler om å bane vei for al-Mahdi, Tidens imam.

Walid al-Kubaisi, forfatter og skribent med røtter i Irak, mener den iranske presidenten Ahmadinejad ser på seg selv som «en utvalgt» som vil kunne bruke atomvåpen for å forberede al-Mahdis gjenkomst, skriver han i en kronikk i Aftenposten.no.
Den iranske presidentens forsøk på å skaffe seg atomvåpen sikter ikke mot å skape maktbalanse, slik Israel og Pakistan tenker. Det er en tankegang om Ahmadinejad som en rasjonell politiker, noe han ikke er, skriver al-Kubaisi.
Ahmadinejad er mer motivert av sin tro, enn av å stabilisere Irans posisjon i området. Presidenten har uttalt at «hovedoppgaven for den iranske revolusjon er å bane veien til al-Mahdis gjenkomst. Derfor må Iran bli et sterkt og utviklet islamistisk samfunn, for da kan Iran bli et eksempel for andre folkeslag og blir verdig å være en arena for Tidens imam, al-Mahdi».
Han sa også dette 5. juni i fjor til en forsamling av religionsstudenter i byen Qom: «Vi må forberede oss til å styre hele verden. Den eneste måte er å sette våre forestillinger på basis av Al-Mahdis gjenkomst.»

Al-Kubaisi skriver videre at ifølge profetiene lander Al-Mahdi i Jerusalem, på klagemuren, og muslimene vil ta imot ham. Israel vil tilintetgjøres før hans gjenkomst, da han kan ikke lande i Jerusalem nå, for israelske soldater vil drepe ham slik de drepte alle profeter og sendebud tidligere. Derfor må omstendighetene bli modne slik president Ahmadinejad og det religiøse styret i Iran mener og tror, dvs. at Israel blir borte. Presidenten har således hentydet klart hvordan og hvorfor han kommer til å bruke atomvåpenet: I april i fjor sa Ahmadinejad at «Israel må tilintetgjøres med én storm». Stormen er klart ikke en vind, men han peker, ifølge den billedlige retorikken, på en atombombe.