Islam

Iran liker ikke at Rushdie er ridder

Det iranske utenriksdepartementet hevder Storbritannia har fiendtlige holdninger til islam.