Integrering og integreringspolitikk

Innvandrere flytter fra indre øst i Oslo

Andelen innvandrere øker både nasjonalt og i Oslo, men i Oslo indre øst, som i årevis er blitt betegnet som ”innvandrerbydeler”, er andelen innnvandrere enten stabil eller synkende.