Æresdrap og æresrelatert vold

Ikke blinde for æresdrap, sier UD

Nettavisen har satt søkelyset på æresdrap den siste tiden, og har tidligere omtalt 30 kvinner som har blitt drept for at mannlige familiemedlemmer skal ta vare på sin ære. UD sier de ikke er blinde for alle æresdrapene som skjer.

Nettavisen har tidligere omtalt 30 kvinner som har blitt drept for at mannlige familiemedlemmer skal ta vare på sin ære. Mange jenter og kvinner blir satt fyr på i hjemmet slik det skal se ut som ulykker. Etter at den 17 år gamle jenta Doa fra Nord-Irak ble steinet til døde, og ingen i politiet eller tilskuerne reagerte, gikk flere Kurdiske kvinnegrupper sammen om en markering foran Stortinget. I tillegg sendte de brev til myndighetene i de nordiske landene for å be dem fordømme æresdrapene i Nord-Irak, uten å få noe svar. Men Utenriksdepartementet (UD) sier at de slett ikke er blinde for alle æresdrapene som skjer. ”Norge fordømmer æresdrap. Det er noe vi ikke aksepterer”, sier Anita Krokan, Irak-ansvarlig og rådgiver i Midtøsten-seksjonen i UD til Nettavisen.no. Ifølge Krokan jobber UD kontinuerlig med disse sakene, og de har både kontakt med sentrale irakiske myndigheter i Bagdad og med regionale kurdiske myndigheter i Nord-Irak (KRG). ”Vi jobber med menneskerettighetsbrudd hele tiden, men det er kun nord i landet at det er rom for dialog om slike spørsmål. I landet for øvrig, er sikkerhetssituasjonen altfor spent”, sier Krokan.