Innvandring

Frykter folkeinnvandring fra Sverige

Dansk Folkeparti (DF) er redd for at det vil bli en folkeinnvandring fra Sverige til Danmark.

Det er Politiken.dk som melder om Dansk Folkepartis (DFs) frykt for folkeinnvandringen fra Sverige.Innvandringen til Sverige er så massiv, at det bare er et spørsmål om tid før det svenske velferdssamfunnet bryter sammen, hevder DF. Partiet vil derfor bryte med en av grunnpilarene i det nordiske samarbeidet: Retten til fritt å bosette seg i ett av de nordiske land og nyte dets goder. ”Sverige blir nødt å nedsette deres sosiale ytelser nokså dramatisk, hvis ikke deres velferdssystem skal bryte sammen. En bistandsmottaker i Sverige vil jo naturligvis spørre seg hvorfor en skal bo i Malmø til den halve lønn av det en kan få i København på full bistandshjelp. Derfor skal vi endre de nordiske regler på dette området,” sier Søren Espersen (DF), ordfører for det nordiske samarbeid. Heller ikke den danske integreringsministeren, Rikke Hvilshøj (V), avviser at det kan skje endringer i det nordiske samarbeidet. ””Jeg følger utviklingen tett, og vi skal være klar til å reagere hvis det er behov for det. Men man skal passe seg for å endre det nordiske samarbeidet, for det bygger på noen viktige verdier som er verdt å verne om,” sier Hvilshøj.

Den svenske integreringsministeren, Tobias Billström, har derimot liten forståelse for danskenes frykt. ”Har Dansk Folkeparti forstått hva det vil bety hvis vi endrer reglene for det felles nordiske samarbeidet? Hva vil så skje med alle de danskene som nå bor og arbeider i Sverige? Jeg vil ikke si at de mister sine rettigheter, men de havner i en meget, meget vanskelig situasjon. Og jeg tror at hele integreringen mellom Sjælland og Skåne vil ta slutt,” sier Billström. Han fastholder videre at den svenske innvandringspolitikken er riktig: ”Vi tror ikke på stengte grenser, ” sier han