Innvandring

Fremskrittspartiet med egen innvandringsmelding

Fremskrittspartiet (FrP) la i dag frem en egen omfattende innvandrings- og integreringsmelding. Meldingen presenterer 62 konkrete tiltak fordelt på Norges internasjonale forpliktelser, organisering av utlendingsfeltet i Norge, familiegjenforening og familieetablering, flyktning- og asylpolitikken, arbeidsinnvandringen, statsborgerskap og integrering. Panikkartet, sier regjeringen.

Presentasjon av meldingen på dagens presskonferanse levnet ingen tvil om at FrP har tre favorittland hva gjelder innvandring og integrering; USA, Danmark og til dels Nederland. Innvandringspolitisk talsperson i FrP, Per Willy Amundsen, åpnet med å hevde at dagens innvandringspolitikk i Norge er i ferd med å skape en ny underklasse – innvandrerne. Dette unngår de i USA, ifølge Amundsen, fordi de ikke har gått i samme fella som i Norge, betegnet av Amundsen som «klientfella». For mens USA har sett sammenhengen mellom det økonomiske systemet og enkeltpersoner muligheter ved å gi den enkelte incitamenter for å jobbe og bli en aktiv del av samfunnet, har Norge alt for enkelt parkert den enkelte på samfunnets sidelinje ved å gi dem trygd.

Ifølge Amundsen, har FrP sitt mål med meldingen vært å vurdere hele innvandrings- og integreringsfeltet under ett, og komme med forslag til tiltak som sees i sammenheng. Det enkelte forslag har som formål å sikre velfungerende integrering. For å få til en velfungerende integrering, mener FrP at antall nyankomne innvandrere må reduseres.

Et middel for å redusere andelen innvandrere er å stille strengere krav til familieetablering i Norge. FrP skiller her mellom familiegjenforening og familieetablering, da gjenforening innebærer at man blir forent med noen en har vært atskilt fra, men etablering er knyttet til å hente ny ektefelle til Norge. Langt på vei ønsker FrP en blåkopi av dansk politikk på dette feltet, blant annet med 24-årsgrense og tilknytningskrav for å hente ektefelle utenfor EØS-området. Videre vil de kopiere Nederlands krav til språk- og kunnskapstest, som skal gjennomføres i hjemlandet før ankomst til Norge, og samme test av herboende før ektefelle kan hentes hit.

FrP ønsker også å gjøre det langt vanskeligere å få statsborgerskap i Norge, som de vil koble direkte til integrering. Dette innebærer at FrP ønsker eventuelt statsborgerskap som et ”bevis” på at en er velintegrert i Norge. Kravene vil være blant annet bestått språk- og kunnskapstest. I tillegg ønsker FrP å forlenge tiden i Norge for å kunne få statsborgerskap til minst 10 år. Hele meldingens kan leses på Frp’s hjemmeside

Panikkartet, sier integreringsminster Hanssen (Ap)Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) sier ifølge VG Nett at Frp’s innvandringsutspill oppleves som panikkartet. «Jeg opplever det som et litt panikkartet tiltak fra Frp. Det går dårlig på gallup, og da går de tilbake til gode, gamle dager, og da er kjernen innvandringspolitikk og innvandringsfiendtlighet. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre suksess på det,» sier Hanssen.

Debatt på Redaksjon ENFrp har i et 147 siders dokument lagt ut sin egen utlendingslov i dag. Her fastslår de at familiegjenforeningspolitikken er den mest feilslåtte delen av norsk innvandringspolitikk. I rapporten står det at Frp frykter at det vil være 2 millioner innvandrere i Norge om 50 år. Partiet vil ha sine forslag lagt ut til folkeavstemning, skriver NRK.no, og Redaksjon EN (NRK kl 20:25) tar debatten. Her vil deltakerne være blant annet statsråd Bjarne Håkon Hanssen, Frp’s Per Willy Amundsen, student Muhammed Usman Rana, og informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug. Så er det å håpe at også noen fra SV stiller.