Ufrivillige ekteskap

Forbereder seg på å redde tvangsgiftede

Flere unge går med en frykt for at de skal bli giftet bort mot sin vilje denne sommeren, derfor har Senter for oppvekst i Drammen forberedt seg på å ta imot de unge. Oppvekstsjef Liv Gjønnes sier de følger situasjonen nøye nå før skoleferien. Til nå har ingen henvendt seg til dem, men av erfaring vet de at det vil komme.

Senteret henvender seg ikke direkte til ungdommer som kan være i faresonen, men et nettverk bestående av politi, helsetjeneste og skoler er godt egnet til å fange opp dem som trenger hjelp, mener Gjønnes. ”Det er viktig med et godt samarbeid, det gir et godt nettverk,” sier hun til NRK.noI fjor inngikk senteret kontrakter med jentene som søkte hjelp, slik at de hadde alle nødvendige fullmakter til å gripe inn dersom de to ikke kom tilbake til Drammen ved skolestart om høsten. Oppvekstsjefen sier de har lærte mye av disse sakene.

Det er bra at ulike aktører og etater forbereder seg på å redde unge mennesker fra å bli tvangsgiftet, for det synes i alle fall klart at de ikke kan vente på at regjeringen vil bidra med noen bistand i lovverket .