Integrering og integreringspolitikk

Flere ikke-vestlige blir tunge rusmisbrukere

Kirkens Bymisjon melder om et økende antall tunge rusmisbrukere i Oslo blant de med opprinnelse i afrikanske og øst-asiatiske land.

Stadig flere ikke-vestlige personer i Oslo blir tunge rusmisbrukere, melder P4.no. Det er anslag fra Kirkens Bymisjon som viser at hver tredje misbruker i Oslo er av utenlandsk opprinnelse. Håkon Løes, daglig leder for kafeen Møteplassen, der de tunge rusmisbrukere treffes, sier til P4 at dette er personer som ofte har tilpasningsproblemer, og at de ikke finner seg til rette i Norge. I tillegg har mange av dem psykiske problemer som de ikke gjør noe med.

Ifølge Løes er det først og fremst personer med opprinnelse i afrikanske og øst-asiatiske land som dominerer heroinmiljøet i hovedstaden. ”Disse personene er ofte fra nordafrikanske land og Tyrkia og Iran,” sier Løes. Han påpeker også at det er enda vanskeligere å yte bistand og hjelp til denne gruppen fordi de kommer fra en annen kultur og som snakker et annet språk.