Forskjellsbehandling og diskriminering

Diskriminering og sære ønsker

Gardermoen mottok melding fra en gruppe menn på vei fra London til Norge, om at de ikke ville bli kontrollert i grensekontrollen av en kvinne. Ønsket ble etterkommet. Hege Storhaug er ikke imponert.