Integrering og integreringspolitikk

Delta i samfunnet og snakk norsk

Afghansk kvinne ble fortvilet da hun havnet i bygde-Norge. I dag tror hun det reddet henne og familien til å bli godt integrert i det norske samfunnet.