Integrering og integreringspolitikk

21,5 millioner til integrering av innvandrerkvinner

Integreringsministeren i Danmark har gjort HRS' motto til sitt eget: Integrer kvinnene, og 2/3 av jobben er gjort, for mor integrerer barna.