Arbeid og utdanning

Vurderer grense for andelen innvandrerelever på skolene

Danmark ønsker å spre elever med innvandrerbakgrunn på forskjellige skoler.